Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Instytucje wspierające Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

Biuro prasowe

30
01.2014
DATA

Będziemy żyć dłużej.Czy nas na to stać?


Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących sie społeczeństw w Europie! Odsetek seniorów aktywnych zawodowo i społecznie jest u nas kilkukrotnie niższy niż np. w krajach skandynawskich. Takie wnioski płyną z diagnozy społecznych i zdrowotnych aspektów starości – zaprezentowanej przez profesora Janusza Czapińskiego podczas I Kongresu Zdrowego Starzenia. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonała dziś marszałek Sejmu – Ewa Kopacz. W sesjach plenarnych wzięli udział m.in. Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

W warszawskiej Galerii Porczyńskich trwa I Kongres Zdrowego Starzenia - dwudniowy cykl sesji naukowych i paneli dyskusyjnych, poświęconych stojącym przed Polską wyzwaniom demograficznym. Sesje plenarne zostały poprzedzone wystąpieniami gości specjalnych Kongresu: marszałek Sejmu Ewy Kopacz, prezydenta Lecha Wałęsy oraz prof. Bolesława Samolińskego, którzy wezwali do ogólnospołecznego zaangażowania na rzecz realizacji idei zdrowego starzenia się. Swoje poparcie dla inicjatywy wyraził także, w liście odczytanym na forum Kongresu, prezydent Bronisław Komorowski - podkreślając rolę długiej aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

 

W wystąpieniu otwierającym Kongres marszałek Sejmu, Ewa Kopacz, podkreślała potrzebę wielowymiarowego podejścia do problemów zdrowej starości. Przełamanie niekorzystnych trendów demograficznych stanowi wielkie wyzwanie dla całego państwa, a zadanie to nie może być przypisywane do kompetencji jednego resortu.

 

„Wszystkie badania, statystyki i prognozy wskazują, że będziemy żyć coraz dłużej. Chodzi o to, by to dłuższe życie było życiem aktywnym i zdrowym – byśmy mogli jak najdłużej cieszyć się sobą, naszymi dziećmi, wnukami. Cieszyć się życiem.”- stwierdziła w przemówieniu Marszałek Ewa Kopacz.

 

Sesje plenarne

 

Wstęp do merytorycznych dyskusji nad demograficznymi wyzwaniami Polski stanowiło wystąpienie profesora Janusza Czapińskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazał on na silną korelację między poziomem aktywności a postrzeganiem własnego zdrowia oraz jego faktycznym stanem. Spośród 15 krajów objętych badaniem SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) odsetek seniorów uprawiających sport, uczestniczących w życiu społecznym czy aktywnych zawodowo jest w Polsce najniższy. W jego opinii odciska to wyraźne piętno na psychicznym dobrostanie osób starszych.

 

Na 100 osób w wieku 60+ pracuje zaledwie 13, a w krajach takich jak Dania czy Szwajcaria współczynnik ten wynosi powyżej 40. Bardziej od nas aktywni są nasi południowi sąsiedzi, z których co czwarty po przekroczeniu 60 lat wciąż pracuje zawodowo. Podobnie prezentują się dane dotyczące zaangażowania w życie społeczne. Polscy oraz węgierscy seniorzy najgorzej oceniają stan swojego zdrowia. Notujemy wysokie natężenie depresji psychicznej, a wskaźnik osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych jest u nas aż 8-krotnie wyższy niż np. w Austrii.

 

Dlatego niezbędne jest wypracowaniem długofalowej polityki przeciwdziałania tym niepokojącym trendom. Temu zagadnieniu poświęcony został panel „Polityka senioralna – wyzwania dnia dzisiejszego”. W  dyskusji wzięli udział specjalni goście Konferencji, w tym: Minister Zdrowia - Bartosz Arłukowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Rzecznik Praw Obywatelskich - Teresa Lipowicz oraz posłowie sejmowej komisji zdrowia. Podkreślono, jak ogromne postępy administracja rządowa poczyniła we wdrażaniu systemowych rozwiązań na rzecz polepszenia sytuacji osób starszych. Dotyczy to przede wszystkim wypracowania długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020, która powstała dzięki połączonym wysiłkom rządu, Rady Polityki Senioralnej, ekspertów i organizacji pozarządowych.

 

„Musimy odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia oraz na każdym jego etapie, gdyż zdrowe starzenie rozpoczyna się w dzieciństwie.” – podsumował minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

W swoim wystąpieniu minister Bartosz Arłukowicz wskazał na konieczność większej wrażliwości lekarzy różnych specjalności na potrzeby osób starszych. Stwierdził, że wyzwaniem jest nie tylko niewystarczająca w tej chwili liczba lekarzy geriatrów, lecz także odpowiednie przygotowanie innych specjalistów, bez których zintegrowana opieka nad osobami starszymi nie może być zwieńczona sukcesem.

 

 

 


 

 

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych