Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Instytucje wspierające Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

Biuro prasowe

31
01.2014
DATA

Innowacje w obszarze zdrowia: więcej nowoczesnej profilaktyki, mniej lecznictwa zamkniętego


Starsi pacjenci trafiają do lekarzy geriatrów za późno. W efekcie często mamy do czynienia z leczeniem skutków wcześniejszych, niewłaściwych terapii. W opinii Wiceministra Zdrowia, Igora Radziewicza-Winnickiego, odpowiedzią może być przesunięcie środków z lecznictwa zamkniętego na profilaktykę. Wtórował mu profesor Jean Bousquet, który nacisk na wczesną diagnostykę uważa za jedną z kluczowych zmian w europejskich systemach ochrony zdrowia.

Dyskusje eksperckie w pierwszym dniu warszawskiego Kongresu Zdrowego Starzenia dotyczyły szeroko rozumianych innowacji w ochronie zdrowia. Wykład wprowadzający wygłosił profesor Jean Bousquet, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji. W tym obszarze głos zabrali także przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych czy INFARMY - Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. 
 
Profesor Bousquet, który na co dzień pracuje w szpitalu klinicznym w Montpelier, wskazał kluczowe obszary działalności rządów, które powinny zostać przebudowane. Należy do nich m.in.:


- dopasowanie planów leczenia do potrzeb osób starszych,
- spersonalizowane zarządzanie zdrowiem,
- prewencja oparta o lepszą  diagnostyk,
- zintegrowana opieka w przypadku przewlekle chorych pacjentów.

Jednocześnie Bousquet podkreślił potrzebę interdyscyplinarnej współpracy w celu lepszego wykorzystania innowacji dla podniesienia poziomu życia osób starszych, np. poprzez zmiany w infrastrukturze miejskiej. Wskazywał na głęboką korelację między stanem zdrowia i chorobami przebytymi w młodszym wieku a psychiczną i fizyczną kondycją seniorów. Tym samym nawiązał do fundamentalnej zasady zdrowego i aktywnego starzenia się, zgodnie z którą należy dbać o siebie od wczesnej młodości. Wtórował mu profesor Jacek Imiela, Konsultant Krajowy w zakresie medycyny wewnętrznej, który podkreślił że „zła starość to zawsze wynik błędów młodości”.

Innowacje. Czyli?

W trakcie panelu „Miejsce innowacji i zdrowia publicznego w polityce senioralnej” Wiceminister Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, wskazał na potrzebę przebudowy systemu finansowania ochrony zdrowia poprzez przesunięcie środka ciężkości w opiece nad seniorami z lecznictwa zamkniętego na profilaktykę. W jego opinii ogromnym impulsem do wdrażania nowatorskich rozwiązań w farmakoterapii było wejście w życie dwa lata temu ustawy refundacyjnej, która pozwala na finansowanie najnowszych technologii medycznych w Polsce.

Z kolei Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych zwrócił uwagę na kilka elementów, branych pod uwagę przez AOTM przy ocenie innowacyjnej technologii, takich jak: skuteczność leku, bezpieczeństwo jego stosowania oraz efektywność kosztowa: „W Polsce istnieje jeden z najlepszych programów profilaktyki leczenia AIDS – to są drogie, ale skuteczne leki, dzięki czemu pacjenci cierpiący na tę chorobę umierają z reguły z przyczyn naturalnych” - dodał Prezes AOTM.

Profesor Witold Tłustochowicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii poruszył temat innowacji w kontekście  kobiet cierpiących na osteoporozę, które dzięki technologiom mogłyby liczyć na skuteczne i bardziej komfortowe leczenie: „Trudno jest się leczyć biorąc codziennie lek przez 10-15 lat. Innowacją dla pacjenta byłoby np. podskórne przyjmowanie leku tylko dwa razy w roku, dzięki czemu zwiększyaby się jego skuteczność .”

W swoim wystąpieniu tematykę organizacji służby zdrowia i innowacji w farmakoterpii podsumował Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA: „Ważnym elementem całościowego podejścia do problematyki starzejącego się społeczeństwa powinna być nowoczesna farmakoterapia. Odpowiedni dobór leków przez wyspecjalizowanych lekarzy oraz ich dostępność dla seniorów to warunek nie tylko długości, ale przede wszystkim wyższej jakości życia – która to przekłada się na aktywność zawodową i społeczną osób starszych. Warto inwestować w innowacje w profilaktyce, leczeniu oraz organizacji systemu, bo w ten sposób możemy lepiej adresować wyzwania demograficzne oraz racjonalniej wydawać ograniczone środki na ochronę zdrowia”.

 

 

 

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych