Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Instytucje wspierające Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

Biuro prasowe

31
01.2014
DATA

Za Franka, Józka i Elę


„… wszystkie inne chimery są naprawdę nic niewarte, jeśli dla nich gubimy tego Franka, Józka, Elę.” – ten cytat wielkiego społecznika, Jacka Kuronia, wygłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, stanowi przesłanie drugiego dnia Kongresu Zdrowego Starzenia.


W warszawskiej Galerii Porczyńskich powoli dobiega końca Kongres Zdrowego Starzenia, poświęcony wyzwaniom demograficznym stojącym przed Polską. W dzisiejszych sesjach plenarnych wzięli udział m.in. Doradca Społeczny Prezydenta RP - Maciej Piróg, Wiceminister Zdrowia - Igor Radziewicz-Winnicki oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Zbigniew Derdziuk.


Panele dyskusyjne poprzedziło odczytanie przez Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza listu Premiera Donalda Tuska. Prezes Rady Ministrów podkreślał, że dobro osób starszych zawsze należało do priorytetów jego gabinetu, a seniorzy powinni odgrywać istotną rolę w polskim życiu społecznym. Zapowiedział także, że wraz z zmianami demograficznymi należy spodziewać się zmian w jakościowej opiece nad osobami starszymi. W tym celu Rada Polityki Senioralnej opracowała założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, które w wigilię ubiegłego roku zostały przyjęte przez rząd. Jej celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. W Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55-64. Przedłużenie ich aktywności zawodowej ma zatem fundamentalne znaczenie dla całego rynku pracy.


O roli osób starszych w społeczeństwie mówił podczas Kongresu minister Władysław Kosiniak-Kamysz:  -Skarb polskiego społeczeństwa to osoby starsze, obywatele, którzy mają ogromy potencjał w zapewnieniu spoistości naszego społeczeństwa. To spotkanie jest ogromnym sukcesem – wiele osób z różnymi poglądami, ale patrzących w jednym kierunku spotkało się tu dzisiaj.


Co dziesiąty Polak bez pracy z powodu zdrowia


Podczas sesji plenarnych poruszano kwestie związane z aktywizacją osób starszych oraz opłacalności inwestycji zdrowotnych. Jak wynika z danych Eurostat, co najmniej 3,1 mln osób w 2008 r. pozostawało nieaktywnymi zawodowo z powodu całkowitej bądź częściowej niepełnosprawności. Stanowiło to aż 10% całej populacji w wieku produkcyjnym. Istotny wpływ na zdolność do pracy mają też choroby przewlekłe, w tym choroby zapalne uwarunkowane immunologicznie, określane mianem IMID (ang. immune-mediated inflammatory diseases).

Magdalena Władysiuk, Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC zwróciła uwagę na związane z IMID koszty  pośrednie wynikające z nieobecności lub niezdolności do pracy. Według przeprowadzonego przez CEESTAHC badania, roczny koszt ogólnej utraty wydajności pracy, związany z samym tylko RZS szacuje się na ok. 1,5 mld złotych. W dłuższym okresie nie stać nas na ponoszenie kosztów wynikających ze zwolnień lekarskich, rent i obniżonej wydajności w pracy. Dlatego też istotnym jest podjęcie w Polsce działań wspierających aktywność zawodową.


-Czy powinniśmy inwestować w zdrowie – to już nie pytanie, ale teza. To warunek sine qua non rozwoju społecznego – mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. -Warunkiem naszego wzrostu gospodarczego i społecznego jest to, że będziemy inwestowali w zdrowie w sposób zrównoważony, czyli nie będziemy się skupiali na tym, ile wydajemy, ale również jak wydajemy – podkreślała.

W popołudniowej sesji pt. „Skonsolidowana opieka nad seniorem” wykład wprowadzający wygłosił ekspert w zakresie ochrony zdrowia, dr Jerzy Gryglewicz. Przedstawił m.in. najważniejsze rekomendacje dla Polski na podstawie raportu Instytutu Ochrony Zdrowia pt. „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”:


Zdrowie ważnym elementem polityki wszystkich resortów i całego rządu.

  • Promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
  • Podniesienie efektywności systemu opieki medycznej.Integracja opieki medycznej z opieką społeczną.
  • Zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności obywateli za zdrowie własne i swoich najbliższych oraz prawo wyboru standardu leczenia.
  • Partycypacja obywateli i interesariuszy systemu, dialog społeczny i silne przywództwo liderów warunkiem poprawy stanu zdrowia Polaków.

W trakcie tej sesji omawiany był także raport Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009 - 2011”.


 

 
  
 

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych