Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Instytucje wspierające Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

Biuro prasowe

03
02.2014
DATA

Krok dalej na drodze do zdrowego starzenia


Zgoda ponad podziałami na rzecz wdrożenia założeń polityki senioralnej na lata 2014-2020, nowe pomysły na aktywizację osób starszych, wymiana wiedzy medycznej oraz zapowiedź powołania stałej komisji sejmowej do spraw polityki senioralnej przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz – to efekt zakończonego w piątek I Kongresu Zdrowego Starzenia.

Kongres był wydarzeniem unikalnym, ponieważ jako pierwszy w Polsce stanowił realną platformę styku medyków i socjologów z politykami i decydentami. Po raz pierwszy tak licznie siedli naprzeciw siebie stratedzy rządowi oraz specjaliści, pracujący na co dzień z pacjentami. A to wszystko, aby znaleźć zrozumienie, plan działań i finansowanie dla palącego problemu naszego społeczeństwa – rosnącej liczby osób starszych.

Efektem Kongresu będzie wypracowanie w najbliższych tygodniach raportu, który stanowić będzie kanwę dla decyzji wykonawczych w obszarze zdrowego starzenia w Polsce. Jego treść stanowić będzie sedno dyskusji, które w gorącej atmosferze ostatnich dni stycznia pokazały, że działania państwa na rzecz seniorów to nie tylko puste deklaracje polityczne. Dzięki  współpracy ekspertów z trzema kluczowymi resortami: zdrowia, pracy i polityki społecznej oraz sportu – możliwe jest realne wsparcie dla wdrażania innowacji w obszarze zdrowia. Możliwy jest rozwój profilaktyki zdrowotnej oraz metod wczesnego reagowania na problemy Polaków w obszarze zdrowia.

Podczas dwóch dni Kongresu w sesjach plenarnych wzięli udział m.in.: Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceminister Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz, były Minister Zdrowia, Maciej Piróg, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Marek Balicki Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Tomasz Zdrojewski, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniew Derdziuk, Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Malinowski oraz Dyrektor Generalny Federacji Pacjentów Polskich, Tomasz Szelągowski.
 
- Za nami I Kongres Zdrowego Starzenia. To przełomowe wydarzenie również dla Fundacji Zdrowego Starzenia się – mówi jej Dyrektor, Jakub Gołąb. - Naszym celem jest, by zdrowe i aktywne starzenie stało się jednym z priorytetów rządu. To wielkie wyzwanie dla całego Państwa, systemu ochrony zdrowia, polityki społecznej, ale też dla każdego z nas. Cieszę się, że dzięki Kongresowi wiemy na ten temat więcej, a świadomość wagi problemu zdrowego starzenia – znacznie wzrosła - dodaje Dyrektor Fundacji.

Swoje poparcie dla inicjatywy wyrazili także, w listach odczytanych na forum Kongresu, prezydent Bronisław Komorowski oraz premier Donald Tusk, podkreślając znaczenie długiej aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

Deklaracje polityczne

Pierwsza deklaracja polityczna padła podczas otwarcie Kongresu z ust marszałek Sejmu, Ewy Kopacz, która zapowiedziała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaproponuje prezydium powołanie nowej, stałej komisji, która będzie zajmowała się polityką senioralną.

Wiceminister Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, wskazał z kolei na potrzebę przebudowy systemu finansowania ochrony zdrowia poprzez przesunięcie środka ciężkości w opiece nad seniorami z lecznictwa zamkniętego na profilaktykę oraz wdrażanie najnowszych technologii medycznych w Polsce.

Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz zapewnił, że resort będzie kontynuował kroki, aby zwiększyć liczbę oddziałów geriatrycznych, a także zachęcać lekarzy do kształcenia się w tej specjalizacji. Zdaniem Ministra kluczowe jest tworzenie centrów szkoleń geriatrów i lekarzy innych specjalności w zakresie geriatrii.

Dużą nadzieję na ogólną poprawę sytuacji osób starszych oraz ich aktywizacji stanowią opracowane przez Radę Polityki Senioralnej założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, które w wigilię ubiegłego roku zostały przyjęte przez rząd, a o których podczas Kongresu mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej wskazywał także na konieczność podejmowania działań ponad ministerialnych, wychodzących poza gmachy poszczególnych ministerstw, aby zapewnić komplementarność działań.

Najpierw diagnoza, potem leczenie

To hasło wpajane studentom medycyny przez cały okres ich kształcenia. Podobnie powinniśmy postępować, pragnąc zmieniać polską rzeczywistość na lepsze. Podczas Kongresu przedstawiano dane pozwalające na diagnozę sytuacji seniorów w Polsce. Oto wybrane z nich:
 

  • Spośród 15 krajów objętych badaniem SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) odsetek seniorów uprawiających sport, uczestniczących w życiu społecznym czy aktywnych zawodowo jest w Polsce najniższy.
  • Na 100 osób w wieku 60+ pracuje zaledwie 13, a w krajach takich jak Dania czy Szwajcaria współczynnik ten wynosi powyżej 40. Podobnie prezentują się dane dotyczące zaangażowania w życie społeczne.
  • Polscy oraz węgierscy seniorzy najgorzej oceniają stan swojego zdrowia. Notujemy wysokie natężenie depresji psychicznej, a wskaźnik osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych jest u nas aż 8-krotnie wyższy niż np. w Austrii.
  • Co najmniej 3,1 mln osób w 2008 r. pozostawało nieaktywnymi zawodowo z powodu całkowitej bądź częściowej niepełnosprawności. Stanowiło to aż 10% całej populacji w wieku produkcyjnym.


Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w ostatnim dniu Kongresu tak podsumował dostęp starszych pacjentów do leków i lekarzy: W Polsce wciąż brakuje kompleksowego podejścia do profilaktyki i leczenia, zwłaszcza osób starszych. W tym aspekcie szczególnie ważny jest dostęp do innowacyjnej farmakoterapii. Wyrównanie szans zdrowotnych powinno być jednym z priorytetów w obszarze zdrowia publicznego.

Trudno mówić o równych szansach dla seniorów, jeżeli w Polsce na 100 000 mieszkańców przypada tylko 0,2 lekarza geriatry. INFARMA postuluje zwiększenie dostępności do specjalistów, którzy są w stanie kompleksowo podejść do osób starszych, zaordynować odpowiednią terapię i przepisać skuteczne leki. Finanse przeznaczane na zdrowie powinny być postrzegane w kategoriach inwestycji. Długoterminowe korzyści nakładów na ochronę zdrowia dostrzegane są w innych krajach. Refundacja stanowi 6,7% PKB w państwach OECD, przy 4,8% PKB w Polsce.

Kongres zakończony. Co dalej?

Jak zapowiadają organizatorzy, Kongres Zdrowego Starzenia to dla Fundacji dopiero początek. Wydarzenie to będzie organizowane co roku, po to by dyskusja i działania, dotyczące zdrowego i aktywnego starzenia się, były prowadzone w sposób ciągły. W najbliższych tygodniach powstanie też specjalny raport, podsumowujący wyniki dyskusji panelowych, zawierający wnioski i rekomendacje dla dalszych działań.

Fundacja będzie też wspierać wszelkie działania rządzących, ale też organizacji pozarządowych, mające związek ze zdrowym i aktywnym starzeniem. Będzie inicjować oraz wspierać profilaktykę i edukację prozdrowotną, promując zdrowy styl życia. Jej działaniom przyświeca maksyma, spopularyzowana podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej: „Zdrowa starość zaczyna się w zdrowym dzieciństwie”.

 

 

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych