Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

I Kongres Zdrowego Starzenia

W dniach 30-31 stycznia 2014 r. w Warszawie odbył się Kongres Zdrowego Starzenia. Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji nad postępami prac na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. W debatach wziął udział Minister Zdrowia – Bartosz Arłukowicz oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy ogłosili założenia długofalowej polityki senioralnej. Kongres został otwarty przez marszałek sejmu Ewę Kopacz.

 

W ostatnich dniach stycznia, w warszawskiej Galerii Porczyńskich, spotkali się czołowi eksperci z zakresu medycyny i socjologii oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządu, by omówić postępy w realizacji działań na rzecz budowy podstaw zdrowego starzenia się w Polsce. Celem zorganizowanego przez „Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się” Kongresu było uzgodnienie celów, najważniejszych wyzwań oraz działań koniecznych dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej.

 

Znaczenie Kongresu dla przyszłości Polski najlepiej obrazują liczby. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w najbliższym ćwierćwieczu o 4 miliony spadnie liczna osób w wieku produkcyjnym, a ludność Polski zmniejszy się o 2,1 miliona. W analogicznym okresie oczekujemy podwojenia liczby obywateli powyżej 65 lat, co oznacza, że na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadną zaledwie dwie pracujące.

  

W realizację Kongresu Zdrowego Starzenia jako współorganizatorzy włączyli się: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także miasto stołeczne Warszawa. Honorowym patronatem wydarzenie to objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Mazowiecki, samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Lecha Wałęsy.

  

Uroczystego otwarcia Kongresu, 30 stycznia, dokonał marszałek Sejmu – Ewa Kopacz. Inauguracyjne przemówienie wygłosił były prezydent Lech Wałęsa. Następnie został odczytany list prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do  uczestników Kongresu. W imieniu Komisji Europejskiej przemówienie wygłosił przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Podsumowania oficjalnej  części Kongresu dokonał prof. Bolesław Samoliński, Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej oraz inicjator powołania „Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się.

  

Pierwszy Kongres Zdrowego Starzenia podsumował niezwykle ważny okres prac politycznych i społecznych ostatnich dwóch lat w zakresie tworzenia polityki senioralnej. Celem dyskusji było znalezienie metod i środków, pozwalających z optymizmem spojrzeć na zagadnienie zdrowego i aktywnego starzenia” – powiedział prof. Samoliński.

 

Sesje plenarne

 

Pierwszego dnia uczestnicy Kongresu wzięli udział w pięciu sesjach plenarnych. Wprowadzeniem do dyskusji było przedstawienie przez profesorów Janusza Czapińskiego, Tomasza Zdrojewskiego oraz Tomasza Grodzickiego diagnozy społecznych i zdrowotnych uwarunkowań starości. W pierwszym bloku dyskusji, których tematem były stojące przed Polską wyzwania w zakresie polityki senioralnej, wzięli m.in. udział ministrowie: Władysław Kosiniak-Kamysz, Bartosz Arłukowicz oraz Andrzej Biernat. Wśród panelistów znależli się m.in. prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, Tomasz Latos - przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP. W trakcie sesji popołudniowych eksperci dyskutowali nad rolą innowacji w polityce senioralnej oraz nad priorytetami w ochronie zdrowia.[1]. Prezentacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyła kierunek polskiej polityki senioralnej w nadchodzących latach. Kolejne sesje podjęły tematykę skonsolidowanej opieki nad seniorami, starzejącego się społeczeństwa w kontekście zdrowia publicznego oraz inwestycji w zdrowie w ramach projektu „Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni”.

 

Skala wyzwania

 

Potrzebę pogłębionej dyskusji, a także aktywnej polityki na rzecz zdrowego starzenia się uzasadniają niepokojące dane demograficzne. Rosnąca średnia długość życia oraz trwały spadek liczby narodzin stanowią jedno z największych wyzwań stojących przed większością krajów europejskich.

 

Trend, który do niedawna dotyczył jedynie zamożnych społeczeństw zachodnich, stał się narastającym problemem również dla krajów rozwijających się – w tym Polski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego między 2010 a 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 25,9 mln do 21,8 mln. W tym samym czasie prognozowana liczba mieszkańców Polski zmaleje o ponad 2,1 mln osób – o tyle mniej będzie więc potencjalnych podatników.

  

Jednocześnie w znacznym stopniu zwiększy się udział w populacji osób w wieku późnej starości (80 lat i więcej) - z około 3,5% populacji obecnie do ponad 7,2%. W roku 2035 takich osób będzie w Polsce ponad 2,5 mln. Trend ten stanowi zagrożenie dla kondycji polskiej gospodarki, która straci piątą część kapitału ludzkiego i obciążona zostanie kosztami opieki medycznej nad rosnącą liczbą osób starszych.

 

[1] Ferfecki, W., Politycy wyciągają do seniorów przyjazną dłoń, 21.01.2014, http://www.rp.pl/artykul/17,1080584-Politycy-wyciagaja-do-seniorow-przyjazna-dlon.html (dostęp: 23.01.2014).

 

Materiały z konferencji:

 

Program

 

1. Informacja prasowa - Zdrowe życie w wieku 100 lat! 

 

2. Informacja prasowa - Innowacje w obszarze zdrowia: więcej nowoczesnej profilaktyki, mniej lecznictwa zamkniętego

 

3. Informacja prasowa - Za Franka, Józka i Elę

 

4. Informacja prasowa - Będziemy żyć dłużej: czy nas na to stać?

 

5. Informacja prasowa - Krok dalej na drodze do zdrowego starzenia

 

Prezentacje Prelegentów podczas I Kongresu Zdrowego Starzenia

 

Galeria zdjęć z I Kongresu Zdrowego Starzenia

 

Podziękowania - pismo od Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska

 

Podziękowania - pismo od Wiceprezesa Rady Ministrów, Janusza Piechocińskiego

 

Podziękowania - pismo od Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Wiesławy Borczyk

 

Backgrounder Zdrowe Starzenie się

 

 

 

 

 

 

 
Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych