Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Kraków stolicą seniorów

 Kraków stolicą seniorów

13 października 2014 r. za sprawą Małopolskiego Kongresu Zdrowego Starzenia, Kraków stał się na jeden dzień polską stolicą seniorów. Podczas spotkania podejmowano tematy związane ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem oraz bezpieczeństwem. W wydarzeniu - oprócz osób starszych - wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz politycy. Uroczystego otwarcia kongresu dokonał Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. Podczas spotkania nie zabrakło także szczególnie zaangażowanego w rozwój polityki pro senioralnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza

 

Małopolska to ważny punkt na mapie polskiej polityki senioralnej i choć przyrost naturalny oraz saldo migracji stałej, utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, to jednak, w ostatnich latach, przyspiesza proces starzenia się ludności. Systematycznie pogarsza się struktura ludności województwa, maleje odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a wzrasta liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Blisko co piąty mieszkaniec województwa małopolskiego jest dzisiaj na emeryturze, a na każdą osobę w wieku emerytalnym pracuje średnio zaledwie czterech mieszkańców województwa.

Starzenie się polskiego społeczeństwa stanowi wyzwanie zarówno dla polityki społecznej państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego. Idea zorganizowania Kongresu powstała z potrzeby pogłębienia dyskusji na temat zdrowego i bezpiecznego starzenia się, a także aktywnej polityki regionalnej, uzasadnionej niepokojącymi danymi demograficznymi. Po Warszawie i Krakowie to trzeci taki Kongres w Polsce. - Nie ma polityki rodzinnej bez dbałości o seniorów, bez solidarności międzypokoleniowej. Serdecznie dziękuję organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz zdrowego starzenia. Wasze wsparcie jest nieocenione. I Małopolski Kongres Zdrowego Starzenia jest doskonałą okazją do dzielenia się doświadczeniami i dalszego zacieśniania naszej współpracy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

Jak komentuje prof. Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej: To ważne wydarzenie. I nie chodzi tylko o wymiar polityczny, ale o społeczny, bowiem krakowscy seniorzy mogli posłuchać ekspertów zarówno w zakresie polityki senioralnej, zdrowia, jak i biznesu. Dużo mówiono o tym, co najważniejsze czyli o profilaktyce chorób i zdrowiu, ale także nieodłącznych kwestiach finansowych. Co cieszy mnie jako organizatora, to sala, która była pełna uczestników do samego końca oraz atmosfera wzajemnego zrozumienia i gotowości podejmowania działań, które zmienią rzeczywistość. Nasi słuchacze, poczuli że są ważni i potrzebni całemu społeczeństwu.  

 

Udział w Kongresie wzięli także: Jolanta Kwaśniewska, Pierwsza Dama RP (1995-2005), Prezes Fundacji Porozumienie bez Barier, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Krajowy Konsultant w dziedzinie geriatrii i wielu innych ekspertów, prof. dr hab. Ewa Kozdroń, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+, prof. Jacek Imiela, Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych, Prof. Tomasz Grodzicki, Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przedstawiciele władz regionalnych oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku m.in. Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

 

Organizatorami akcji są Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn”. Małopolski Kongres Zdrowego Starzenia został objęty honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza oraz Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Partnerem Kongresu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

 

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych