Polacy, choć chorzy – chcą pracować

W Polsce co 1,3 osoba korzysta rocznie ze zwolnienia lekarskiego, które wynosi średnio około 14,5 dnia na osobę. Ponad 90% osób dorosłych korzysta z tego świadczenia. O wiele łatwiej jest uzyskać zasiłek chorobowy osobom starszym niż młodszym. Jednak niektórzy zamiast korzystać z płatnego urlopu, kontynuują pracę podczas zwolnienia lekarskiego.

Oryginał: W 2017 r. ponad 8 proc. kobiet i 5 proc.

Obecnie średnia wieku Polaków mieszkających w miastach wynosi około 38 lat. W 2050 roku średnia wieku osiągnie 52 lata. Tymczasem po 50. roku życia ludność Polski będzie doświadczać napływu osób starszych. Wynika to z faktu, że Polacy będą mieli coraz więcej osób starszych ze względu na powszechność występowania chorób przewlekłych, wśród nich chorób układu krążenia, schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu, które w znacznym stopniu ograniczą ich zdolność do pracy i funkcjonowania. Największym problemem jest obecnie rosnąca potrzeba zmniejszenia absencji osób na rynku pracy spowodowanej chorobami przewlekłymi.

O problemach i konsekwencjach związanych z absencją chorobową oraz przedwczesnym odchodzeniem z rynku pracy przez osoby chore dyskutowano w ubiegłym tygodniu w Katowicach na konferencji poświęconej strategii „powrotu do pracy”. Konferencja składała się z szeregu prezentacji dotyczących bieżących zagadnień, w tym wdrażania unijnej Kasy Chorych w Polsce, a także kwestii, które są najbardziej

Wspólny interes

Priorytetem dla Ministra Zdrowia jest zapewnienie ludziom zdrowia fizycznego. Jest on przekonany, że ten zdrowy stan jest również potrzebny w miejscu pracy. Dlatego rząd musi współpracować w celu opracowania polityki zapewniającej zdrowie fizyczne w miejscu pracy.

Jak powiedział pan Andrzej Mądrala, wszyscy pracodawcy mają obowiązek brać odpowiedzialność za dobro swoich pracowników. W przeszłości pracodawcy dbali o swoich pracowników tylko w czasie wykonywania przez nich pracy. Dzięki lepszej technologii mogą teraz zobaczyć, co dzieje się w życiu pracowników, dzięki czemu firmy mogą pomóc w kształtowaniu życia i pomóc pracownikom żyć zdrowiej.

Koordynacja, kompleksowość i precyzja.

Przykłady: Rząd wypłaca świadczenia z ubezpieczenia społecznego, ale w większości przypadków są to działania nieskoordynowane. Obecnie rząd dysponuje środkami finansowymi, aby pomóc osobom chorym.

Najważniejszą rzeczą, jaką należy zrobić, aby rozwiązać problem braku aktywności w Polsce, jest jak najszybsze zdiagnozowanie tych chorób, tak aby można je było od razu leczyć. Nowoczesne terapie pozwalają na całkowite wyeliminowanie przewlekłych chorób związanych z brakiem aktywności. Jeśli jednak chcemy skorzystać z tego postępu, powinniśmy również promować wiedzę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby potrafili oni rozpoznawać osoby cierpiące na choroby związane z brakiem aktywności.

Podobne Artykuły do Polacy, choć chorzy – chcą pracować

Oceń: Polacy, choć chorzy – chcą pracować

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5

Zobacz opinie na forum o artykule:

Polacy, choć chorzy – chcą pracować

guest
Podaj swoje imię
Podaj swój adres e-mail
0 Opinie
Opinie
Zobacz wszystkie komentarze