Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia 2015

Zakończyła się ostatnia sesja plenarna Międzynarodowego Kongresu na temat Zdrowego Starzenia się!

Międzynarodowy Kongres na temat Zdrowego Starzenia się był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii seniorów z całego świata.

Idea tegorocznego Kongresu wynika z wielu nowych trendów demograficznych w krajach europejskich. Ponieważ ludzie coraz częściej dożywają sędziwego wieku, osoby starsze stają się coraz bardziej czynnikiem politycznym, a ich rola w kształtowaniu polityki musi być doceniana. Dlatego Kongres w Polsce powinien dostarczyć ważnych wniosków dla przyszłych działań, opartych na dotychczasowych działaniach, ale z jeszcze większym naciskiem na społeczne, polityczne i ekonomiczne potrzeby osób starszych.

Aby podkreślić rolę instytucji publicznych w organizacji imprezy, zdecydowano, że to właśnie te instytucje będą zaangażowane w jej organizację.

Ważnymi tematami tegorocznej konferencji „Przyszłość starzenia się w Europie” były: realizacja długoterminowej polityki senioralnej w Polsce, ochrona zdrowia, niezależna i bezpieczna starość, innowacje, e-zdrowie. Nie zabrakło również dyskusji o seniorach i srebrnej gospodarce.

W ramach sesji odbyły się dyskusje panelowe dotyczące m.in. zdrowia, technologii i motywacji.

W raporcie, z którym zapoznało się wielu naukowców na całym świecie, stwierdzono, że rząd powinien: – wzmocnić istniejące programy ochrony socjalnej, aby chronić obywateli przed bezrobociem i rosnącymi cenami żywności – zapewnić monitorowanie jakości żywności – wprowadzić powszechny dochód podstawowy, który zapewniłby wszystkim obywatelom pewien poziom dochodów, aby stworzyć sieć bezpieczeństwa socjalnego i zapobiec uzależnieniu od świadczeń państwowych.

Przemówienie można obejrzeć w serwisie YouTube

Jesteśmy przekonani, że Międzynarodowa Konferencja na temat Zdrowego Starzenia się zaowocuje nowymi rozwiązaniami problemów starości, które będą wdrażane w Polsce i na poziomie krajowym.

Przeglądanie materiałów konferencyjnych

To było wspaniałe doświadczenie uczestniczyć w pierwszym dniu Międzynarodowego Kongresu na temat Zdrowego Starzenia się i spotkać się z ludźmi z całego świata, których łączy wspólna idea promocji zdrowia i zdrowego starzenia się.

Podobne Artykuły do Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia 2015

Oceń: Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia 2015

Ilość ocen: 1 Średnia ocen: 5 na 5

Zobacz opinie na forum o artykule:

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia 2015

guest
Podaj swoje imię
Podaj swój adres e-mail
0 Opinie
Opinie
Zobacz wszystkie komentarze