Raport Konstruktywni. Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy

Projekt „Konstruktywny. Aktywny Zdrowy. Projekt” ma na celu wypracowanie systemowych rozwiązań zapobiegających przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy z powodu problemów zdrowotnych oraz zapewnienie natychmiastowego powrotu do aktywności zawodowej osobom, które nie są w pełni sprawne. Dodatkowo projekt ma na celu wyeliminowanie barier w zatrudnieniu osób, które z powodu problemów zdrowotnych nie mogą powrócić na rynek pracy. Podejmowane działania będą sprzyjać przywróceniu i utrzymaniu wysokiej jakości życia, a być może także zdrowia, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych; ma to na celu

W ramach projektu opracowano raport zawierający zalecenia dotyczące działań mających na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego osób z chorobami przewlekłymi. Zalecenia te obejmują stworzenie krajowego systemu zabezpieczenia społecznego, który będzie w stanie zaspokoić potrzeby związane ze zwolnieniami lekarskimi i ochroną pracy.

Raport był wspólny, z udziałem ministra pracy i dwóch dyrektorów departamentów.

Podobne Artykuły do Raport Konstruktywni. Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy

Oceń: Raport Konstruktywni. Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5

Zobacz opinie na forum o artykule:

Raport Konstruktywni. Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy

guest
Podaj swoje imię
Podaj swój adres e-mail
0 Opinie
Opinie
Zobacz wszystkie komentarze